Andrus Kallastu

Šamaani surm

KONTSEPTSIOON

 

 

Andrus Kallastu (1967)

Šamaani surm | La mort du shamane , müsteerium | le mystčre 2018

     1. Olukord | Situation

     2. Muutumine | Transformation

Koosseis: 1100 0000 Pno, Perc, 1-0-0-1-0

Esiettekanne: 29.12.2018 kell 18.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaal

     Ansambel U: Tarmo Johannes (flööt), Helena Tuuling (klarnet), Merje Roomere (viiul), Levi-Danel Mägila (tšello), Vambola Krigul (löökpillid), Taavi Kerikmäe (klaver)

Tellija: Ansambel U:

Kestus ca 60 min

Teos esitatakse kinnisilmi. Silmad avatakse ainult vältimatu vajaduse korral.

 

 

Taust

Kevadel 2019 oli Andrus Kallastu resideeruv helilooja Ansambel U: juures. Ansambel U: projekti Residentuu:r raames toimus heliloomingu töötuba, millest lisaks ansambli liikmetele võtsid osa ca 20 eesti heliloojat, interpreeti ja muusikateadlast. Teoses on kasutatud nii Ansambel U: liikmete kui ka Residentuu:ris osalenute ideid.

 

Ettekandematerjal

Teose ettekandematerjal koosneb kahest komponendist:

1. stsenaarium + partituur ja partiid

     1. osa (Olukord | Situation) stsenaarium kujutab enesest

           tegevust käivitavate käskude jada, millest iga üksik osaleja

           teostab erineva valiku 

     2. osa 2 (Muutumine | Transformation) on vormistatud

           traditsioonilise partituurina, mida võib ette kanda kas

           elavalt või eelsalvestatuna

2. arvutiprogramm. Teose esitamiseks lõi Ansambel U: flötist Tarmo Johannes spetsiaalse arvutiprogrammi, milles server käivitab klientide nutitelefonides stsenaariumis olevaid käske ning eelsalvestatud helimaterjali üle wifi-võrgu. Käsud on vormistatud audiofailidena, mida inimesed kuulevad kõrvaklappidest. Igale inimesele on vajadusel võimalik suunata individuaalne käskude jada.

 

Osalejate kaasamine loomeprotsessi

Projekt on olnud algusest peale kaasav ja kaasamist on võimalik jätkata ka uute esituste puhul. Näiteks on võimalik luua eelregistreerimiseks internetileht, kus osalejad saavad huvi korral lisaks olemasolevatele käskudele lisada uusi, mille teostab keegi teine osaleja. 

 

Paindlikkus teose esitamisel

Teost on võimalik lihtsalt kohandada uutele esitussituatsioonidele ja -koosseisudele. Näiteks

- teost on võimalik esitada ebatraditsioonilistes kohtades.

- teose esitust juhtiv arvutiprogramm võib käivitada lisaks osalejate tegevustele ka erinevaid tehnilisi meediume, näiteks audio, valguse, video, lava- või pürotehnilisi efekte vms

- üle interneti on teost võimalik esitada üheaegselt maailma erinevates kohtades.

 

 

Tehnilised eeldused

 

Esituskoht

Teost on võimalik esitada mistahes kohas, kus osalejatel on piisavalt ruumi liikuda: näiteks spordihallis, linnaväljakul, raudteejaamas, kirikus, pargis, mererannal vms. Interneti kaudu võib samaaegselt toimuda mitmeid esitusi maailma erinevates paikades. 

 

Lavastus

Teose võib soovi korral lavastada, andes osalejatele ülesandeid juba varem. Siiski peaks jääma võimalus esituses osaleda ka ilma ettevalmistuseta, sest enamus tegevusi on lihtsad ja erilist ettevalmistust ei vaja.

 

Muusikainstrumendid ja muud heli tekitavad objektid

Lisaks traditsioonilistele muusikainstrumentidele võib osalejatel paluda esitusele kaasa võtta erinevaid heli tekitavaid objekte. Igaks juhuks võiks ka korraldajatel olla võimalus jagada laiali teatud kogus obejekte.

 

Seadmed arvutiprogrammi pööritamiseks

1. Keskne arvuti, milles arvutiprogramm käivitatakse

2. Wifi-spott ja piisava võimsusega wifi-ühendus

3. Igal osalejal peab olema oma Android keskkonnaga nutitelefon

 

Audio

Igal osalejal peavad olema oma kõrvaklapid. Esimese osa (Situation) ajal on eelsalvestatud heli ainult kõrvaklappides. Teine osa (Transformation) võib kõlada kõrvaklappides, kuid sõltuvalt konkreetse esituse kontseptsioonist võib see kõlada ka esituse ruumis kas elavas ettekandes või eelsalvestatuna kõlaritest.

 

Valgus, video, pürotehnika vms

Esitusele võib soovi korral lisada erinevaid erinevaid tehnilisi meediume, näiteks audio, valguse, video, lava- või pürotehnilisi efekte vms. Kõigi elementide käivitamine on võimalik programmeerida ning jooksutada koos tegevusi ja audiot juhtiva arvutiprogrammiga.

 

 

Personal

 

Lavastus

Osalejate kohtadele paigutamiseks ja instrueerimiseks peaks olema eraldi inimene (lavastaja) koos assistentidega.

 

Arvutisüsteem

1. üks inimene peab olema nö dirigent, kes tagab arvutiprogrammi pöörlemise ning käivitab arvutiprogrammi oma arvutis.

2. kuna signaali vastuvõtjaid on palju, peab olema lisaks üks inimene, kes tagab esituse kohas kvaliteetse wifi-ühenduse olemasolu.

3. kuna igal osalejal on oma personaalne nutitelefon, selles töötav arvutiprogramm ning sellega seotud audiosüsteem, siis nende süsteemide tehniliseks haldamiseks peaks olema piisav arv tehnilisi assistente. Sõltuvalt osalejate tehnilisest taiplikkusest peaks esitust olema võimalik teostada nii, et tehniliste assistentide suhtarv on 1 tehniline assistent ca 5-10 osaleja kohta.

 

Heli ruumindamine

Heli ruumindamine sõltub konkreetse esituse kontseptsioonist. Ruumi võib olla paigutatud mikrofone, mis võimaldavad teatud helide töötlemist ja võimendamist. Teose teise osa (Transformation) võib esitada kas ainult elavalt, eelsalvestatuna kõrvaklappides või kõlaritest esituse ruumis. Kui plaanida heli ruumindamist, on vajalik tehniline meeskond süsteemi püstitamiseks. Eelsalvestus võib olla nii stereo kui ka kvadro.

 

Valgus, video, pürotehnika vms

Sõltub konkreetse esituse kontseptsioonist ja korraldaja võimalustest, kas kasutada esituses ka valgust, videot, pürotehnilisi efekte vms. Kui neid elemente kasutada, peavad nende süsteemide haldamiseks olema eraldi inimesed.

 

 

Lingid

 

Andrus Kallastu (1967)

Šamaani surm | La mort du chamane (2018), müsteerium | le mystčre

     Osa 1: Situatsioon. STSENAARIUM

- EE http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/Kallastu_teosed/KALLASTU_SHAMAANI_SURM_STSENAARIUM_PDF/KALLASTU_SHAMAANI_SURM_STSENAARIUM_000_SCORE.pdf

- FR https://drive.google.com/file/d/1cF5VeiC8INDinVXW1YEhYWH4lFmwTS6T/view?usp=sharing

     Osa 2: Transformatsioon. PARTITUUR http://www.ooper.parnu.ee/PERSONALIA/KALLASTU_ANDRUS/Kallastu_teosed/KALLASTU_SHAMAANI_SURM_MUUSIKA_PDF/KALLASTU_SHAMAANI_SURM_2_TRANSFORMATSIOON_000_SCORE.pdf

 

ARVUTIPROGRAMM https://github.com/tarmoj/mysterium

ESIETTEKANDE VIDEO 29.12.2018:

treiler https://drive.google.com/file/d/14ZprC359DHEF_T60-7TluQnDP9pA7dpV/view?usp=sharing

kogu etendus https://drive.google.com/file/d/1qLIUyYLHO3cov8k9L0LeQ3a_A3XkA9rv/view?usp=sharing