Andrus Kallastu (*1967)

Roomet Jakapi kolm loengut filosoofiast (2019)

 

Roomet Jakapi käsitleb kolmes loengus maailma metafüüsilise ehitise alusüksuseid ehk substantse, tehes seda kolme varauusaegse filosoofi positsioone uurides. René Descartes’i dualism, Baruch Spinoza monism ja Gottfried Wilhelm Leibnizi pluralism avanevad siin uute vaatenurkade alt, kõnetades nüüdisaegset inimest tema pidetus ja pinnalises tunnetuses. Kõigi kolme filosoofi vaadete esituse lähtekohaks võetakse historiograafilis-kontekstualiseeriv rekonstruktsioon, millele lisandub argumentide üksikasjalik lahtikirjutus ja analüüs. Seejuures pööratakse tähelepanu kõnealuste positsioonide ja argumentide kõlalistele aspektidele, mida senine filosoofiline uurimistegevus on üldjuhul ignoreerinud.

 

Roomet Jakapi

6.8.2019