Andrus Kallastu MELODIA PER ARCHI (2012) kuulub orkestriteosega DILEMMA alguse saanud teoste perekonda, milles kõigis on kasutatud sama helirida. Ka teose vormiline kujund on arendus DILEMMA vormist. Meloodia ideed võib selles loos mõista kui ühte hingetõmmet, ühte pintslikaart, ühte tiivalööki. See on nagu lõputu olevik, milles peegeldub nii möödunu kui ka tulev.

 

 

Andrus Kallastu (1967) õppis Tallinna Konservatooriumis (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja Sibeliuse Akadeemias ning tegutseb vabakutselise helilooja ja dirigendina. Kallastu heliloomingu võib jagada kahte perioodi: enne ja pärast aastat 1991. Esimese perioodi loomingut iseloomustab vaba atonaalne helikeel, motoorne, tihti ostinaatne rütmika, neoklassitsistlik kõlakäsitlus, teise perioodi teoseid seriaalne tekstuur, väljatehnika, mittepulseeriv rütmika, muusikalise heli ning müra piire kompav kõla. Kallastu huvi interpreedi ja projektide teostajana on seotud muusikateatriga. Lisaks traditsioonilisele muusikateatritegevusele on tema eesmärgiks arendada muusikateatri spetsiifilisi valdkondi: müsteeriumilaadset kiriklikku kompositsiooni ja visualiseeritud kontserti.