Andrus Kallastu

IDEE AK 001Skype aadress kõigile Eesti riigiasutusteleKIRJELDUS

Skype on ülemaailmne internetitelefonivõrk, mille sisesed kõned on piiramatu
kestusega ja tasuta. Skypega liitumiseks tuleb luua Skype aadress. Skype
kasutamiseks peab olema ligipääs arvutile, mis on ühendatud internetti ning
millesse on installeeritud Skype tarkvara (tasuta, nii WIN, MAC, kui ka LINUX
versioonid). Arvutil peab olema mikrofon ja kõlarid või muu heli sisestamise ja
väljundamise võimalus. Skype tarkvara ning kogu valik informatsioon leidub
aadressil www.skype.com. Ülemaailmsest Skype võrgust saab helistada ka ükskõik
millise riigi tavatelefonile (SkypeOut). Tavatelefonile helistamine on tasuline,
samas on rahvusvahelise kõne hind kordi odavam kui tavalise telefoniga tehtud
kaugekõnel. Milleks raisata raha, kui saab tasuta!


Täpsustuseks:
1.Idee on esitatud eesmärgil, et riigivõim peab olema kodanikule väikseimate
kuludega kättesaadav. Skype pakub selleks ainulaadse võimaluse.
2.Minu ettepanek ei tähenda, et riigiasutused peaksid loobuma tavatelefonist.
Skype oleks alternatiivne (tasuta!) sidepidamise kanal senistele (telefon, fax,
e-mail).

AVALDATUD
TOM 1-363 20.04.2005

KOMMENTAARID
Taavi Valdlo 13.07.2005 10:20